እኔ ለነጻንቴ! ዓለም አቀፍ “የአንድነትና የዴሞክራሲ ትግል ድጋፍ” ዝግጅት

December 30, 2016 More

30+ ከተሞች በአንድ ላይ ቅዳሜና እሁድ ፌብሯሪ 11 እና 12 2017 ዓ.ም.

በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ለአንድነትና ለዴሞክርሲ የሚደረገው ትግል ወደ ወሳኝ ም ዕራፍ እየተሸጋገረ ይገኛል። ይህንን ትግል ወደ ወሳኝ ም ዕራፍ በመግባቱ ምክንያት ከመቴው ጊዜ ይልቅ የሚያስፈልገው ዋጋ እየጨመረ መጥቷል። በእየለቱ በርካታ ታጋዮች የወያኔ ዘረኛ አምባገነን ቡድንን አስወግዶ …..

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Category: Amharic, News