ካብ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይን ኣርበኞች ጉምበት ሸውዓተን ዝተውሃበ ናይ ሓባር መግለፂ

February 1, 2018 More

ካብ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይን ኣርበኞች ጉምበት ሸውዓተን ዝተውሃበ ናይ ሓባር መግለፂ ( pdf )

ብስም ትግራይ እናመሓለን እናተገዘተን ናብ በትረ ስልጣን መንግስቲ ዝደየበ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ዘይፈፀሞ በደል የለን። ንዘመናት ሕማቕን ፅቡቕን ብሓባርን ተኻኣኢሉን ተፋቒሩ ዝነበረ ህዝቢ፣ ብቋንቋን ብሃይማኖትን ብምክፍፋል ኣብ መንጎኦም ናይ ፅልኢ መንደቕ ንምንዳቕ ዓቕሙ ዝፈቐደሉ ኩሉ ገይሩ እዩ። ናይታ ሃገር ናይ ሓድነት ታሪኽ ፀለሎ ብምቕባእን ንሕብረተሰብና መርፍእን ፈትልን ኮይኖም ዘተኣሳሰሩ ናይ ሓባር ትውፊታት ብምንእኣስን እቲ ሓደ ናይቲ ካልእ ፀላኢ ተገይሩ ንክረኣኣይን ንኽይተኣማመንን ብዙሓት ተግባራት ኣካይዱ እዩ። ባዕሉ ዝቆፃፀሮም ናይ ፖለቲካ ውድባት ኣብ በብኽልሉ ብምውዳብን ብናይ ባዕልቶም ፀኒዖም ዘይነብሩ ውልቀሰባት ኣብ ኣመራርሓ እናቐመጠን ኣብ ናይታ ሃገርን ህዝብን ጥቕምታት ዘላቒ ጉድኣት ዘለዎም ገበናት ፈፂሙ እዩ።

ንባዕሉ ብሕታዊ ናይ ትግራይ ተወካሊ ብምግባር “ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሓደ እዩ” ዝብል ስብከት ኣብ ውሽጢ’ቲ ሕብረተሰብ ብምንዛሕ ንዝሰርሖም ገበናት ህዝቢ ትግራይ መሕብኢ ክገብር ብዙሕ ፅዒሩ እዩ። ንብዙሕ ዘመናት ኣብ ኩሉ ናይታ ሃገር ክልላት ናብራኡ መስሪቱ ምስቲ ናይታ ሃገር ህዝቢ ብሰላም ዝነብር ዝነበረ ተወላዲ ትግራይ ኣገዲዱን ኣታሊሉን ኣባል ምስገበረ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንዝፍፅሞም መጥቃዕትታት ኣቐባሊ ሓበሬታ፤ ኣፈፃሚ ጉዳይን ናይቲ ኸባቢ ናይቲ ስርዓት ናይ ድጋፍ ሓይሊ ገይሩ ተጠቒምሉ እዩ። ካብዚ ዝተበገሰ’ውን ንዓመታት ተፋቒሩን ተኸባቢሩን ምስ ዝነብሮ ህዝቢ ክጋጮን ብዓይኒ ፅልኢ ንኽረአአን ገይርዎ እዩ።

ካብዞም ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ናብዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ናይታ ሃገር ኣብ ዝተልዓሉ ናይ ፀረ ወያነ ምንቅስቓሳት ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ እናተወሰደሎም ካብ ዝርከቡ ናይ ህወሓት ካድረታት ብተወሳኺ ምስ ህወሓት ምንም ርክብ ዘይነበሮም ሰባት ናይቲ መጥቃዕቲ ግዳይ ከምዝኾኑ ምስማዕ እናተለመደ መፂኡ ኣሎ። ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ንኽይበፅሕ ምክልኻል ዝግብኣና ኢፍትሓዊ ስለዝኾነ ጥራይ እንተይኮነስ ንዘላቒ ሰላምናን ሓድነትናን ሓደጋ ስለዘለዎ’ውን እዩ። ሰባት ምስ ህወሓት ወጊኖም ዝሰርሕዎ ገበን እንተይተፈለየ ዝውሰድ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ዘመልክቶ፣ ህወሓት ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ኩሉ “ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሓደ እዩ” ኢሉ ናይ ዘካየዶ ጎስጓስ ግዳይ ከምዝኾንና እዩ። ከምዚ ክኸውን እንተተፈቒዱ ድማ ህወሓት ካብ ኢዱ ስልጣን ዘምልጥ እንተኾይኑ ንህዝብና ነንባዕሉ ንኸባልዕ ዝፍፅሞ ጥፍኣት ዘሳኽዓሉ ዕድል ምፍቃድ ስለዝኾነ፣ ንሃገርን ንወገንን ዝቑርቆር ቅኑዕ ዜጋ ኩሉ ነዚ ሓደገኛ ኩነታት ደው ናይ ምባል ግቡእ ይህልዎ።

ህወሓት እኩይ ዕላማኡ ንምስኻዕ ምእንታን ክሕግዞ ንህዝቢ ትግራይ ካብቲ ካልእ ንምንፃል ዘኽእሎ ከፋፋሊ ሽርሒ ንዓመታት እንተካይድ ብኢትዮጵያውነቱን ብሓድነት ሃገሩን ጥርጣረ ካብ ዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብራኽ ዝወፀ ናይ ትግራይ ምሁር ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ነቲ ተግባር ኣብ ክንዲ ዘውግዝን ዝኹንንን ርእዩ ከምዘይረኣየ፤ ሰሚዑ ከምዘይሰምዐ ስቕታ ምምራፁ ዓብዪ ጌጋ ምዃኑ ክፍለጥ ይግብኦ። እዚ ስቕታ ዝፈጠሮ ሓደጋ እንታይ ከምዝኾነ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ወልድያ ቆቦን መርሳን ኣብ ዝተገበረ ህዝባዊ ዓመፅ ተራእዩ ኣሎ። ከምኡ’ውን ኣብ’ዚ ቀረባ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩንቨርስታት ተቐስቂሱ ኣብ ዝነበረ ተቓውሞ ኣብ እዋን መግዛእቲ ሕወሓት ዝተወልዱ ለግለግ መናእሰይ ነንባዕላቶም ከመይ ገይሮም ከምዝተጨኻኸኑ ምስትውዓል ሃገርና እንታይ ዓይነት ፈተና ተደቂኑዋ ከምትርከብ ዝበለፀ ንምርዳኣ ዘኽእል እዩ።

ስለዝኾነ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ንምቕናስ ዝከኣል ህወሓት ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ መንጎና ዝዘርኦ ናይ ፅልእን ዘይምትእምማንን መናድቕ ኣፍሪስና ኩላትና ብሓባር ተቓሊስና ስርዓት ህወሓት እንትነወግድን ኣብ ክንድኡ ናይ ሕድሕድና መሰልን ጥቕምን ከኽብር ዝኽእል ዴሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ሃገርና ምስፋን እንትንክእልን ጥራይ ከምዝኾነ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተን ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ (ዴ.ም.ህ.ትን) ይኣምኑ።

ነዚ ንምግባር ድማ ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህወሓት ውልቀመላኺ ኣገዛዝኣ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ዝፍፅሞ ዘሎ ገበን ደው ንምባል ዝጀመሮ ህዝባዊ ቃልሲ ብምቕጻልን እቲ መድረኽ ብዝጠልቦ መልክዑ ብምጥንኻር ኣብ ዝተረፉ ክፍልታት ሃገርና እናተኻየደ ንዝርከብ ህዝባዊ ቃልሲ እንትፅንበሮ እዩ። ምሁራት ትግራይ ድማ ኣብዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ብንቕሓት ብምስታፍ ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ትጽቢት ይግበረሎም። ህወሓት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘብፅሖ በደል ብምቅዋምን፣ ሃገርና ንምብታን ዝገብሮ ምንቅስቓስ ደው ንምባልን፣ ንዝሓለፉ ውሑዳት ዓመታት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ሃገር ወፃእን ኮይኖም ኣብ ምቅላስ ዝርከቡ ከም ዓረና ትግራይ ዝበሉ ውድባት ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ኮይኖም’ውን እንተኾነ እንተወሓደ ነዚ ናይ ወያነ እከይ ስራሕ ኣብ ምቅላዕ ዝገብሩዎ ምንቅስቓስ እናድነቕና፣ እዞም ውድባት ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ብሓባር ብምዃን ስርዓት ወያነ ክሳብ ዝወድቕ ቃልሶም ኣጠናኺሮም ንክቕፅሉ ነበረታትዕ። ካብዚ ንላዕሊ’ውን ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓትን ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይን ብሓባር ኣብ ዘካይድዎ ቃልሲ ብምፅምባር ዕድመ ኣገዛዝኣ ህወሓት ንከሕፅሩ ወገናዊ ፃውዒት እንትነቕርበሎም ኣብዚ ሰሙን “መድረኽ ምይይጥ ተጋሩ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ማዕቐፍ ዝተኣኻኸቡ ተወለድቲ ትግራይ ዘውፀእዎ መግለፂ ብጣዕሚ እዋናውን ሃገርና ናይ ዝኣተወቶ ፀገም ዕምቆት ብምርዳእ ዝተወስደ መርገፅን ስለዝኾነ ኣፍልጦ ብምሃብ ናይቲ ምትእኽኻብ ኣባላት’ውን ናብዚ ናይ ሓባር ቃልስና ንኽፅምበሩ ፃውዒትና ነቕርብ።

ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ብምፍርራሕ ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝጀመሮ “ኣነ እንተዘየልየ ተረፍ መረፍ ደርጊ መፂኦም ከጥፍኡኻ’ዮም” ዝብል ጎስጓስ ንክብሪ ህዝቢ ትግራይ ዘይምጥንን ህወሓት ፀቢብ ዕላማኡ ንምስኻዕ ንዓመታት ከካይዶ ናይ ዝፀንሐ ሽርሒ ኣካል ምዃኑ ኣብ ሃገር ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ንህዝቦም ብግልፂ ክነግሩ ይግብኦም።

ናይ ህወሓት እከይነትን ፀረ ትግራይን ፀረ ኢትዮጵያን መርገፅን ብምርዳእ ዕድመ ስልጣኑ ንምሕፃር ብረት ዘልዓሉ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ተወልድቲ ትግራይ ዝሓቖፈ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ (ዴ.ም.ህ.ት) ምስ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተን ካልኦት ናይ ፖለቲካ ውድባትን ብምዃን ዓቕሚ ዝፈቐዶ ኩሉ ቃልሲ እናካየደ ምዃኑ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሓደ ዘይምዃኖም ብተግባር ዘረጋግፅ እዩ። ስለዝኾነ’ውን ኣብዚ ቃልሲ ብቐጥታ እትሳተፉ መናእሰይ ሃገርና ስርዓት ወያነ ኣብ ኣጋ ምጥፍኡ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣበታቲኽዎ ንምኻድ ንዝገብሮ ሽርሒ መሳርሒ ከይትኾኑ ናይ ሓባር ፃውዒትና ነቕርበልኩም።

ዓወት ንህዝቢ ኢትዮጵያ !

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Category: Amharic, News, Press Release